Geneza utworu


Wiersz powstał prawdopodobnie w 1861 roku. Pochodzi z tomiku „Vade-mecum”. Zbiorek ten uznawany jest przez znawców za najlepszą próbkę jego talentu. Utwór "Jak" został później wpisany w poemat "A Dorio ad Phrygium" (1871 rok), stanowiąc jego dopowiedzenie i eksplikację.Źródło: streszczenia.pl